Pożary były od zawsze zagrożeniem dla wielkich skupisk ludzkich, zwłaszcza w zamierzchłych czasach, jak najczęstszym materiałem wykorzystywanym do budowy domów było drewno a także pozostałe materiały łatwopalne. Ażeby zabezpieczyć obiekty przed szerzeniem się ognia używano wiele sposobów. Jednym spośród nich stanowi użycie attyki, czyli ścianki czy sterczyn, jakie znajdowały się na wierzchu budowli. Poza funkcją praktyczną szybko dostrzeżono, iż attyka to wyjątkowo ładny element dekoracyjny, nic zatem wyjątkowego, iż używano go powszechnie i z ochotą.
Attyka to temat nieodmiennie wiążący się z epoką odrodzenia. Nieprzypadkowo zresztą, gdyż odrodzenie pełnymi garściami brało z wzorców włoskich, i właśnie starożytny Rzym był miejscem, w którym ten ozdobny element używany był bardzo często. Renesansowy rozwój architektury zaowocował na przykład efektownymi ogniomurami Sukiennic, znajdujących się na krakowskim rynku, lecz również na znacznej ilości budowanych wówczas budynków użyteczności publicznej, jak na przykład ratusze lub kamienice. Wiele starówek otoczonych jest budynkami, jakich zwieńczeniem jest rzeczywiście attyka, co sprawia specyficzny nastrój a także interesuje podróżników. Ów architektoniczny element znalazł znaczenie w oczach projektantów z Polski, Czech a także państw kresowych.