Drewno stanowi materiał, który otrzymuje się ze ściętych drzew i podlega obróbce. Drewno stanowi jeden z pierwszych budulców, które użytkowane są przez człowieka. Na Ziemi jest od 30 do 40 tysięcy gatunków drzew. Ale tylko 4 tysiące ma użytkowy charakter. Z drewna produkuje się papier. stosowane jest także jako paliwo do celów przemysłowych, technicznych i gospodarczych. Najczęściej stosowane jest do dostarczania energii i konstrukcji domów mieszkalnych, kościołów, mostów,fortyfikacji. Drewno stosowane jest również jako materiał do produkcji mebli, środków transportu (sanie, łodzie, wozy). Największą zaletą drewna są lekkość i wytrzymałość. Drewno znajduje zastosowanie w produkcji podłóg, ogrodzeń, altan. W Kanadzie i Stanach Zjednoczonych drewno jest głównym materiałem używanym do budowy budynków mieszkalnych. W branży budowlanej najczęściej stosuje się gatunki takie jak : jodła, modrzew, sosna, świerk, brzoza, buk, dąb, jesion, grab, topola. Do wad drzewa zaliczyć można m. in. pojawianie się sęków i uszkodzeń, owadów, oraz podatność na gnicie. Za największe atuty drewna uznać można m. in. prostotę obróbki, drewno jest materiałem ekologicznym, posiada właściwości izolatora termicznego i elektrycznego, wytrzymałość na środki chemiczne. Drewno składa się ze związków takich jak: celuloza, hemiceluloza oraz lignina.