Od dłuższego czasu możemy zaobserwować znaczący wzrost zainteresowania mieszkaniami w Polsce. z roku na rok zapotrzebowanie na rynku mieszkalnym w naszym kraju rośnie. Póki co nie pojawiły się przesłanki, aby miało ono zmaleć.

Ta tendencja jest bardzo wyraźnie zauważalna zwłaszcza w dużych miastach. Nowe budynki użytku mieszkalnego wyrastają jak grzyby po deszczu. Niewykorzystane dotąd miejsca szybko zostają zagospodarowane nowymi, coraz to ciekawszymi konstrukcjami, a przestrzeń miejska dynamicznie zmienia się oraz wypełnia nowymi kształtami i formami.

Piecze nad poprawnością konstrukcji oraz jakością wykonania każdego ze wnoszonych obiektów sprawuje wybrane biuro projektowe. Większość z biur wyspecjalizowało się w konkretnej dziedzinie budownictwa, dlatego ważne jest wybór takiego, które sprosta naszym potrzebom. Zadaniem biura projektowego są nie tylko projekty budowlane, lecz także wsparcie administracyjne projektów, czyli dział obejmujący sprawy związane z dokumentacją oraz zarządzaniem podwykonawcami. Oprócz tego dobór kadr pracowniczych, ich kontrola oraz dbałość o stały rozwój i wykonywanie szkoleń. Bardzo ważnym etapem całego procesu budowlanego jest jego realizacja, dlatego niezbędna jest regularna weryfikacja postępów pracy i ich zgodności z założonym planem. Dotyczy to nie tylko samej konstrukcji, ale także terminowości, zasobów ludzkich i materiałowych oraz szacowanie ryzyka.

Sam projekt budowlany jest rzeczą niezbędną, aby uzyskać pozwolenie na budowę oraz móc przystąpić do realizacji inwestycji. Powinien on być zgodny z warunkami zabudowy oraz planami zagospodarowania przestrzennego. W skład projektu wchodzi między innymi plan zagospodarowania terenu zgodnie z aktualnymi mapami. Kolejnym punktem jest projekt architektoniczno-budowlany rozpracowujący funkcję oraz kształt i konstrukcję obiektu, a także niezbędne charakterystyki energetyczne i dobór materiałów. Tak jak w przypadku innych większych projektów, także tutaj nie obejdzie się bez oświadczeń odpowiednich jednostek organizacyjnych, czyli zapewnień o dostawie mediów. Ostatnim punktem są wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz informacja o warunkach posadowienia konstrukcji. Całość projektu musi być przeprowadzona przez osoby wykwalifikowane, posiadające niezbędne uprawnienia oraz narzędzia do pracy.

Jak widać cały proces inwestycyjno-budowlany jest sprawą skomplikowaną i bardzo pracochłonną. Aby sprostać wysokiemu popytowi na rynku mieszkaniowym, potrzebne są ogromne zasoby kadrowe oraz materiałowe w bardzo krótkim czasie. Każda osoba, której marzy się własne mieszkanie, oczekuje na szybką realizację swoich planów. Rynek sprzedaży oraz wynajmu mieszkań przechodzi aktualnie bardzo duże zmiany. W ostatnich latach nastąpił ogromny przyrost liczby lokali, co wiążę się bezpośrednio z podniesieniem standardów oraz jakości wykończenia. Wszystkie te transformacje są bardzo korzystne dla końcowego użytkownika obiektu, który spotka się z szerokim wyborem mieszkań w konkurencyjnych cenach.