Wykonanie domu jednorodzinnego to czasochłonna i wieloetapowa inwestycja. To długofalowy proces, który wymaga od nas nieustannego zaangażowania w przeprowadzane prace wykończeniowe domu, a także ciągłej mądrości przy podejmowaniu dedycji przy planowaniu poszczególnych kroków.

Realizacja tak wymagającej inwestycji wiąże się ze świadomością, że podczas każdego etapu budowy domu, wymagane jest od nas podejmowanie rozsądnych i szybkich decyzji, zwłaszcza w sytuacjach gdy jest wymagana szybka reakcja. Część z tych decyzji może wiązać się z wyborem biura projektowego i tym, jakie projekty budowlane będą dla nas odpowiednie. Jak wiadomo budowa domu to plan działania, zarówno od decyzji o wyborze działki czy projektu, aż po sam finalny etap czyli do wybudowania domu. Precyzyjnie nakreślony plan działania będzie się wiązał z tym, że budowę domu jednorodzinnego będziemy mogli z wyprzedzeniem zaplanować, oszacować finanse, a także konkretny czas zakończenia budowy domu.

Aby w ogóle mieć możliwość budowy domu należy zawczasu uzyskać pozwolenie jego budowę, a co za tym się wiąże musimy posiadać projekt budowlany. Na te działania składa się zarówno projekt architektoniczno-budowlany, jak i projekt zagospodarowania terenu, na którym będzie ulokowany nasz budynek mieszkalny. W skład projektu budowlanego nie wchodzą za to projekty detali czy projekty aranżacji wnętrz. Do ich realizacji służą zamówienia dodatkowe.

Sam projekt zagospodarowania terenu to nic innego jak szkic przedstawiający plan działki i jej otoczenia wraz z planowanymi na niej zmianami.

Najczęściej wykonuje się go już jako zbiorczy projekt, wraz ze wszystkimi przyłączami wodnymi, kanalizacją, przyłączeniami energii elektrycznej, gazu oraz jeśli będzie taka konieczność także innych jak na przykład połączenia telekomunikacyjne. W tak zrealizowanym projekcie trzeba również koniecznie opisać zmiany jakie będą wprowadzane w środowisku i zakres ich ingerencji. Zakres tych prac to m.in. wycinka drzew, stosowanie zabezpieczeń przed niepożądanym naruszeniem wód gruntowych oraz wskazanie sposobu kierowania wód opadowych.

Przy wyborze projektu budowlanego koniecznie musi być to osoba mająca uprawnienia do sporządzania projektów oraz aktualną na dzień stworzenia projektu decyzję o przynależności do samorządowego związku zawodowego architektów.

Jeśli więc zdecydujemy się na kupno projektu gotowego od architekta, te wymagania muszą być spełnione przez projektanta, które dokona adaptacji architektury.

Sama zawartość projektu gotowego musi mieć pokrycie z zakresem prac architektoniczno-budowlanych wokół domu. Tym samym zanim architektura budowli musi zostać przystosowana do ustaleń wynikających z planu zagospodarowania przestrzennego lub też od podjętej decyzji dotyczącej warunków zabudowy oraz lokalnych warunków wodno-gruntowych czy od zagospodarowania terenu. Gotowy projekt musi też wiązać się z uzupełnieniem informacji na temat zagospodarowania terenu czy działki. Tylko wtedy projekt będzie pełny, jednakże na taką adaptację projektu może pozwolić sobie wyłącznie uprawniony projektant.