Któż z nas nie marzy o mieszkaniu położnym na uroczym osiedlu czy nowoczesnym domu położnym na zadbanej, pełnej zieleni działce. Budowa domu to kosztowna inwestycja, zatem coraz więcej rodzin, aby zrealizować swoje marzenia sięga po długoterminowy kredyt hipoteczny.

Wiele rodzin przed rozpoczęciem tej kosztowne inwestycji długo zastanawia się co wybrać: własny dom czy mieszkanie bloku. Zarówno jedno jak i drugie rozwiązane jest dobrym wyborem pod warunkiem, że stać nas na realizację tego kosztownego przedsięwzięcia.
W celu pozyskania odpowiednich środków finansowych mnóstwo rodzin, a zwłaszcza młodych małżeństw decyduje się na długoterminowy kredyt.

Co to jest hipoteka?

Z roku na rok kredyty hipoteczne cieszą się coraz większą popularnością. Takie zobowiązania finansowe oferuje w naszym kraju kilkanaście banków uniwersalnych banków i kilka wyspecjalizowanych banków hipotecznych.

Zobowiązania hipoteczne są zazwyczaj zaciągane na bardzo długi okres czasu, a ich kwota może sięgać setki tysięcy złotych.

Istotną cechą i kredytów hipotecznych jest wymagane od kredytobiorcy zabezpieczenie, w formie hipoteki, która to jest i wpisana w księdze wieczystej finansowanej nieruchomości znajdującej się w stosownym do miejsca zamieszkania sądzie.

Ustanowienie przez instytucję bankową hipoteki daje mu zawsze pierwszeństwo podczas sprzedaży nieruchomości w razie, gdy wystąpią ewentualne problemy ze spłatą kredytu.

Jednak wpis w księdze wieczystej nie ogranicza praw właściciela nieruchomości, gdyż podczas spłaty zobowiązania może on dowolnie rozporządzać tym majątkiem.

Jaki jest wymagany wkład własny w kredycie hipotecznym?

Jednostki decydujące się na wzięcie takiego kredytu muszą być gotowe na wniesienie minimalnego, wymaganego przez bank wkładu własnego. W naszym kraju został wprowadzony stosowny wymóg, który zobowiązuje kredytobiorcę do posiadania minimum dziesięciu procent wartości wkładu własnego.

Natomiast, gdy osoba zainteresowana kredytem hipotecznym posiada wyższy wkład własny od wymaganego, to sytuacja taka jest bardzo korzystna dla banku udzielającego kredyt, bowiem ponosi on mniejsze ryzyko.

Istotne koszty kredytu hipotecznego

Koszt tego zobowiązania składa się kilku istotnych elementów. Oczywiście najważniejszym są odsetki od kapitału, które to trzeba będzie spłacić wraz z kredytem do banku. Większość placówek bankowych oferuje kredyty hipoteczne ze zmiennym oprocentowaniem, które to wyznacza się jako sumę wybranego wskaźnika z rynku międzybankowego oraz marży stałej w okresie spłaty.

Wysokość marży jest uzależniona od: wysokości wkładu własnego, kwota kredytu, ryzyka kredytobiorcy oraz wielu istotnych cech nieruchomości na którym to został wzięty kredyt.

Niemniej istnieją też palcówki bankowe, które oferują kredytobiorcą zobowiązania ze stałym oprocentowaniem i zazwyczaj obowiązuje ono tylko przez kilka pierwszych lat spłaty długu.

Innymi istotnymi czynnikami wpływającymi na koszt kredytu są: prowizja oraz ubezpieczenie na życie na wypadek utraty pracy.