Duży popyt na rynku nieruchomości spowodował wzrost cen mieszkań. Jednak młodzi Polacy nadal chętnie kupują mieszkania. W większości przypadków pieniądze na zakup ich pochodzą z kredytu. Poziom stóp procentowych, utrzymywany od dłuższego czasu na niskim poziomie, sprawia, że warunki udzielanych kredytów są bardzo korzystne, a oprocentowanie stosunkowo niskie.

Początkiem 2018 roku wyczerpały się pieniądze z puli programu „Mieszkanie dla Młodych”. Nie zniechęciło to jednak Polaków do zaciągania kredytów na zakup mieszkania.
Pojawiają się coraz to nowe oferty sprzedaży mieszkań. Dotyczy to zarówno rynku wtórnego, jak i pierwotnego. Powoduje to, że osoby zdecydowane na zakup własnego mieszkania mają bardzo duży wybór. Po jego dokonaniu i znalezieniu swojego wymarzonego lokum następuje kolejny krok – czyli udanie się do banku aby uzyskać kredyt hipoteczny.

W początkowej fazie sprawdzana jest zdolność finansowa potencjalnego kredytobiorcy, która pokazuje czy rata kredytu oraz pozostałe zobowiązania nie będą zbyt dużym obciążeniem dla kredytobiorcy. Wpływ na nią ma nie tylko kwota osiąganego dochodu, ale także szereg innych rzeczy, takich jak np.:

 • wiek kredytobiorcy,
 • stan cywilny,
 • czy kredytobiorca posiada dzieci?
 • dotychczasowa historia kredytowa.

Po dostarczeniu wszelkich niezbędnych dokumentów oraz udzieleniu informacji, wniosek trafia do analizy. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji finansowej, następuje faza sprawdzania wybranego przez kredytobiorcę mieszkania pod względem prawnym i technicznym. Faza ta ma na celu upewnienie się banku, że kredytowana nieruchomość nie ma żadnych wad prawnych, a jej wartość jest w stanie zabezpieczyć wysokość zaciąganego kredytu.
Na tym etapie kredytobiorca musi dostarczyć do banku dokumenty dotyczące nieruchomości. W zależności od tego, czy mieszkanie będzie zakupione na rynku pierwotnym czy wtórnym, dokumenty potrzebne do banku mogą się różnić. W przypadku mieszkania z rynku pierwotnego będę potrzebne:

 • umowa przedwstępna lub umowa rezerwacyjna z deweloperem,
 • wypis z KRS dewelopera,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • dokument potwierdzający wniesienie wkładu własnego,
 • numer księgi wieczystej nieruchomości, z której będzie wyodrębniona kredytowana nieruchomość,
 • rzuty nieruchomości potwierdzające jej powierzchnię użytkową.

Natomiast w przypadku zakupu mieszkania na rynku wtórnym:

 • umowa przedwstępna,
 • numer księgi wieczystej mieszkania (jeśli mieszkanie nie posiada założonej księgi wieczystej konieczne będzie zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, że nie ma przeciwwskazań do jej założenia, w takim przypadku potrzebny będzie również wypis z ewidencji gruntów dla działki, na której stoi budynek),
 • zaświadczenie ze spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej o niezaleganiu z opłatami,
 • operat szacunkowy z wyceną nieruchomości (niektóre banki posiadają podpisane umowy z rzeczoznawcami majątkowymi i kredytobiorca ponosi jedynie koszt wyceny, natomiast w niektórych przypadkach kredytobiorca sam musi znaleźć rzeczoznawcę, który wyceni mieszkanie i dostarczyć wycenę do banku).

Po pozytywnej weryfikacji finansowej oraz zaakceptowaniu przez bank nieruchomości następuje podpisanie umowy kredytowej.